Dưới đây là danh sách tất cả các phím tắt Windows được sử dụng phổ biến hơn cho mọi phiên bản Microsoft Windows.

Phím tắt chung của Windows

Alt + Tab

Chuyển đổi giữa các ứng dụng đang mở trong tất cả các phiên bản Windows. Đảo ngược hướng bằng cách nhấn Alt + Shift + Tab cùng một lúc.

Ctrl + Tab

Chuyển đổi giữa các nhóm chương trình, tab hoặc cửa sổ tài liệu trong các ứng dụng hỗ trợ tính năng này. Đảo ngược hướng bằng cách nhấn Ctrl + Shift + Tab cùng một lúc.

Alt + Click đúp chuột

Trong Windows 95 trở lên, hiển thị các thuộc tính của đối tượng bạn nhấp đúp . Ví dụ, làm điều này trên một tập tin sẽ hiển thị các thuộc tính của nó.

Alt + Print Screen

Tạo ảnh chụp màn hình chỉ cho cửa sổ chương trình hoạt động trong tất cả các phiên bản Windows. Ví dụ: nếu bạn mở máy tính và nhấn các phím tắt này, chỉ cửa sổ máy tính sẽ được tạo dưới dạng ảnh chụp màn hình. Nếu nhấn phím Print Screen, toàn bộ màn hình sẽ được tạo thành ảnh chụp màn hình.

Ctrl + Alt + Del

Mở màn hình tùy chọn Windows để khóa máy tính, chuyển đổi người dùng, Task Manager, v.v. trong các phiên bản sau của Windows. Nhấn Ctrl + Alt + Del nhiều lần sẽ khởi động lại máy tính.

Ctrl + Shift + Esc

Ngay lập tức mở lên Task Manager Windows trong Windows 2000 trở lên.

Ctrl + Esc

Mở Start menu của Windows trong hầu hết các phiên bản Windows. Trong Windows 8, điều này sẽ mở Start Screen và trong Windows 3.x, điều này sẽ mở Task Manager.

Alt + Esc

Chuyển đổi giữa các ứng dụng đang mở trên Taskbar trong Windows 95 trở lên.

Alt + Phím cách

Giảm menu điều khiển cửa sổ cho chương trình Windows hiện đang mở trong Windows 95 trở lên.

Alt + Enter

Mở cửa sổ properties (Thuộc tính) của biểu tượng hoặc chương trình đã chọn trong Windows 95 trở lên.

Shift + Del

Sẽ xóa vĩnh viễn bất kỳ tệp hoặc đối tượng khác mà không ném nó vào Thùng rác (Recycle Bin) trong Windows 95 trở lên.

Giữ phím Shift

Khi đưa vào CD âm thanh hoặc dữ liệu sử dụng Tự động phát , việc giữ phím Shift sẽ ngăn CD đó phát.

phim tat windows

Phím tắt chức năng Windows

Dưới đây là danh sách các phím tắt sử dụng các phím chức năng bàn phím . Xem phím từ F1 đến F12 của chúng tôi để biết danh sách đầy đủ các phím chức năng làm gì với tất cả các chương trình khác.

F1

Kích hoạt trợ giúp cho ứng dụng mở hiện tại. Nếu bạn đang ở máy tính để bàn Windows, điều này sẽ kích hoạt trợ giúp cho Windows.

F2

Đổi tên một biểu tượng , tập tin hoặc thư mục được tô sáng trong tất cả các phiên bản Windows.

F3

Bắt đầu tìm kiếm khi ở màn hình Windows trong tất cả các phiên bản Windows.

F4

Trong Windows 95 trở lên, F4 mở lựa chọn ổ đĩa hoặc thanh địa chỉ khi duyệt tập tin trong Windows Explorer .

  • Nhấn Alt + F4 sẽ đóng cửa sổ chương trình mở hiện tại mà không có lời nhắc trong tất cả các phiên bản Windows.
  • Nhấn Ctrl + F4 sẽ đóng cửa sổ mở trong cửa sổ hiện hoạt trong Microsoft Windows. Chỉ hoạt động trong các chương trình hỗ trợ nhiều cửa sổ hoặc tab trong cùng một cửa sổ chương trình.

F6

Khi ở trong Windows Explorer , F6 di chuyển con trỏ đến ngăn Windows Explorer khác hoặc trong Windows 7 duyệt các ổ đĩa có sẵn.

F8

Nhấn F8 nhiều lần khi máy tính khởi động sẽ khởi động máy tính ở Chế độ an toàn (Safemod) .

F10

Kích hoạt thanh menu tập tin trong tất cả các phiên bản Windows.

  • Mô phỏng nhấp chuột phải vào mục đã chọn, rất hữu ích nếu nhấp chuột phải khó hoặc không thể sử dụng chuột.

Phím tắt bàn phím Windows

Dưới đây là danh sách các phím Windows có thể được sử dụng trên các máy tính chạy Microsoft Windows 95 trở lên và sử dụng bàn phím có phím Windows . Trong danh sách các phím tắt bên dưới, phím Windows được biểu thị bằng “WinkEY.” Vì không phải tất cả các phím tắt này sẽ hoạt động trong mọi phiên bản Windows, chúng tôi đã đề cập đến phiên bản Windows nào hỗ trợ mỗi tổ hợp phím tắt.

windows-keyboard-shortcuts

Tất cả các phiên bản Windows

Winkey

Nhấn phím Windows một mình sẽ mở hoặc ẩn menu Bắt đầu của Windows . Trong Windows 8, điều này sẽ mở hoặc ẩn màn hình Bắt đầu .

Winkey + F1

Mở trung tâm hỗ trợ và trợ giúp của Microsoft Windows.

Winkey + Pause / Break

Mở cửa sổ Thuộc tính hệ thống .

Winkey + D

Hiển thị và ẩn màn hình nền Windows .

Winkey + E

Mở Microsoft Windows Explorer .

Winkey + F

Hiển thị tính năng Tìm kiếm hoặc Tìm kiếm của Windows.

Winkey + Ctrl + F

Hiển thị tìm kiếm cho cửa sổ máy tính.

Winkey + L

Khóa máy tính và chuyển người dùng nếu cần (chỉ Windows XP trở lên).

Winkey + M

Thu nhỏ tất cả các cửa sổ.

Winkey + Shift + M

Hoàn tác tối thiểu hóa được thực hiện bởi WinkEY + M và WinkEY + D.

Winkey + R

Mở cửa sổ “Run” .

Winkey + U

Mở Trình quản lý tiện ích hoặc Trung tâm dễ truy cập.

Windows XP

Winkey + Tab

Chuyển qua các chương trình mở trên Thanh tác vụ .

Windows 7 và 8

Winkey + 1-0

Nhấn phím Windows và bất kỳ phím số hàng trên cùng nào từ 1 đến 0 sẽ mở chương trình tương ứng với số của biểu tượng chương trình trên Thanh tác vụ. Ví dụ: nếu biểu tượng đầu tiên trên Thanh tác vụ là Internet Explorer, nhấn WinkEY + 1 sẽ mở chương trình đó hoặc chuyển sang biểu tượng đó nếu đã mở.

Winkey + (Cộng (+) hoặc Trừ (-))

Mở Windows Magnifier và phóng to bằng biểu tượng dấu cộng (+) và thu nhỏ bằng biểu tượng dấu trừ (-).

  • Nhấn Winkey + ESC để đóng Công cụ phóng đại.

Winkey + Home

Thu nhỏ tất cả các cửa sổ trừ cửa sổ đang hoạt động.

Winkey + P

Thay đổi giữa các loại màn hình và màn hình chiếu hoặc cách màn hình thứ hai hiển thị màn hình máy tính.

WinkEY + T

Đặt tiêu điểm trên các biểu tượng Thanh tác vụ.

Winkey + mũi tên trái

Thu nhỏ cửa sổ xuống 1/2 màn hình ở phía bên trái để xem cạnh nhau.

Winkey + Mũi tên phải

Thu nhỏ cửa sổ xuống 1/2 màn hình ở phía bên phải để xem cạnh nhau.

Winkey + Mũi tên lên

Khi ở chế độ xem cạnh nhau, phím tắt này sẽ đưa màn hình trở lại kích thước đầy đủ.

Winkey + mũi tên xuống

Thu nhỏ màn hình. Ngoài ra, khi ở chế độ xem cạnh nhau, phím tắt này sẽ đưa màn hình trở về kích thước tối thiểu.

Windows 8

Winkey + ,

Nhìn trộm vào máy tính để bàn Windows.

Winkey + .

Đưa ứng dụng Windows sang hai bên màn hình. Nhấn nó nhiều lần sẽ chuyển giữa bên phải và bên trái màn hình hoặc bỏ cài đặt ứng dụng.

Winkey + Enter

Mở Windows Tường thuật.

Winkey + C

Mở Charm Bar .

Winkey + G

Chu kỳ thông qua các tiện ích máy tính để bàn.

Winkey + H

Mở Chia sẻ trong Charm Bar.

Winkey + I

Mở Cài đặt trong Charm Bar.

Winkey + J

Chuyển đổi giữa các ứng dụng Snap.

Winkey + K

Mở các thiết bị trong Charm Bar.

Winkey + O

Khóa hướng màn hình.

Winkey + X

Mở Menu Power User , cho phép bạn truy cập vào nhiều tính năng mà hầu hết người dùng có quyền muốn sử dụng như Trình quản lý thiết bị, Bảng điều khiển, Trình xem sự kiện, Dấu nhắc lệnh và nhiều tính năng khác.

Windows 10

Winkey + ,

Nhìn trộm vào máy tính để bàn Windows.

Winkey + A

Mở Trung tâm hành động Windows 10.

Winkey + G

Mở thanh Trò chơi . Chỉ hoạt động nếu một trò chơi đang chạy.

Winkey + I

Mở cửa sổ Cài đặt Windows 10 .

Winkey + S

Mở tiện ích Windows Search.

Winkey + X

Mở Menu Power User, cho phép bạn truy cập vào nhiều tính năng mà hầu hết người dùng có quyền muốn sử dụng như Device Manager, Control Panel, Event Viewer, Command Prompt và nhiều tính năng khác.

Danh sách phím tắt cơ bản

Phím tắtMiêu tả
Alt + FTùy chọn menu tập tin trong chương trình hiện tại.
Alt + EMở tùy chọn Chỉnh sửa trong chương trình hiện tại.
Alt + TabChuyển đổi giữa các chương trình đang mở .
F1Xem thông tin trợ giúp (F1 được hầu hết mọi chương trình Windows sử dụng để hiển thị trợ giúp).
F2Đổi tên một tập tin đã chọn.
F5Làm mới cửa sổ chương trình hiện tại.
Ctrl + DĐánh dấu trang hiện tại trong hầu hết các trình duyệt Internet .
Ctrl + NTạo một tài liệu mới hoặc trống trong một số phần mềm hoặc mở một tab mới trong hầu hết các trình duyệt Internet .
Ctrl + OMở một tập tin trong phần mềm hiện tại.
Ctrl + AChọn tất cả văn bản.
Ctrl + BThay đổi văn bản được chọn để in đậm .
Ctrl + IThay đổi văn bản được chọn để in nghiêng .
Ctrl + UThay đổi văn bản đã chọn để được gạch chân .
Ctrl + FMở cửa sổ tìm tài liệu hiện tại hoặc cửa sổ.
Ctrl + SLưu tập tin, tài liệu hiện tại.
Ctrl + XCắt mục đã chọn.
Shift + DelCắt mục đã chọn.
Ctrl + CSao chép mục đã chọn.
Ctrl + InsSao chép mục đã chọn
Ctrl + VDán
Shift + InsDán
Ctrl + YLàm lại hành động cuối cùng.
Ctrl + ZHoàn tác hành động cuối cùng.
Ctrl + KChèn siêu liên kết (link) cho văn bản đã chọn.
Ctrl + PIn trang hiện tại hoặc tài liệu.
HomeĐi đến đầu dòng hiện tại .
Ctrl + HomeĐi đến đầu tài liệu.
EndĐi đến cuối dòng hiện tại.
Ctrl + EndĐi đến cuối tài liệu.
Shift + HomeĐiểm nổi bật từ vị trí hiện tại đến đầu dòng.
Shift + EndĐiểm nổi bật từ vị trí hiện tại đến cuối dòng.
Ctrl + mũi tên tráiDi chuyển một từ sang trái tại một thời điểm.
Ctrl + Mũi tên phảiDi chuyển một từ sang phải tại một thời điểm.
Ctrl + EscMở menu Bắt đầu .
Ctrl + Shift + EscMở Trình Taskmanager Windows .
Alt + F4Đóng chương trình hiện đang hoạt động.
Alt + EnterMở các thuộc tính cho mục đã chọn (tập tin, thư mục, phím tắt…)
Bài trướcClip Studio Paint EX – Phần mềm vẽ truyện tranh
Bài tiếp theoTop 10 phím tắt trong Micosoft Windows mọi người nên biết

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây