Ratiborus KMS Tools Portable là những công cụ an toàn và dễ sử dụng để kích hoạt Microsoft Windows và Microsoft Office. Với chương trình này, bạn có thể kích hoạt tất cả các phiên bản của Microsoft Windows từ XP đến Microsoft Windows 10 cũng như từ Microsoft Windows Server 2008 đến Microsoft Windows Server 2019. Với Ratiborus KMS Tools, bạn cũng có thể dễ dàng kích hoạt bất kỳ phiên bản nào của Microsoft Office từ Microsoft Office 2003 đến phiên bản Microsoft Office 2019 mới nhất.Ratiborus KMS Tools Portable

Ratiborus KMS Tools Portable bao gồm các công cụ bên dưới

 • W10 Digital Activation Program v1.3.9 Portable
 • UniCrypt 2016 v2.2
 • Office 2013-2019 C2R Install v7.08
 • PIDKey Lite v1.64.4 b8 RU EN
 • AAct Network v1.1.9 Portable
 • Office Uninstall v1.8.2
 • AAct v4.2 Portable
 • MSAct++ 2.07.3
 • MSActBackUp Portable v1.2.6
 • ConsoleAct v2.9 Portable
 • Defender Tools v1.0.7
 • Garbage Collector v1.3.8 x86_x64_31_10_2020
 • KMSAuto Lite Portable v1.5.6
 • KMSAuto Net 2016 v1.5.4 Portable
 • KMSCleaner v2.2 Portable
 • KMSoffline v2.1.8 RU EN

Thông tin phần mềm

Phiên bản mới nhất:KMS Tool 01.11.2020
Hệ điều hành:Windows
Phân loại:Portable
Định dạng:EXE
Dung lượng:52 MB
Mật khẩu giải nén:warevn.net

Download Ratiborus KMS Tools Portable

 • Ratiborus KMS Tools 01.11.2020 ⇓

Google | Fshare

Hướng dẫn cài đặt

 1. Tải công cụ theo liên kết trên.
 2. Chạy tập tin “KMS Tools Unpack” để giải nén.
 3. Sau khi giải nén thành công thì mở tập tin  “KMS Tools” để sử dụng.
 4. Hoàn thành!!!

Chú ý: Tắt các phần mềm anti virus trước khi giải nén và luôn mở các tập tin bằng quyền Administrator.

5/5 (3 Reviews)
Bài trướcAdobe animate 2021 – Thiết kế chuyển động
Bài tiếp theoVariCAD 2021 – Phần mềm đồ hoạ CAD 2D, 3D