Bắt đầu với Windows Vista, Windows Defender đã được tích hợp vào hệ điều hành và bạn không có cách nào để gỡ cài đặt nó. Nếu bạn không muốn sử dụng Windows Defender hoặc sử dụng chương trình diệt virus khác hiệu quả hơn, bạn có thể vô hiệu hóa Windows Defender.

Vô hiệu hóa Windows Defender để cài Game, Phần mềm Crack

  1. Mở Window Defender (Windows Security)
  2. Click chọn Virus & thread protectionWindows Defender Virus&Protection
  3. Ở mục Virus & thread protection -> Click chọn Manage settings
  4. Ở mục Real-time Protection kéo từ ON sang OFFReal-time-Protection

Tắt Windows Defender bằng phần mềm

  1. Download Windows Defender Control (Link Google Driver hoặc Link MediaFire – Mật khẩu giải nén: warevn.net)
  2. Giải nén. Mở file “DefenderControl.exe” bằng quyền Admin (Click chuột phải chọn Run as Administartor).Open Windows Control
  3. Click chọn Disable Windows Defender và chờ trong giây lát.DefenderControl
  4. Windows Defender đã dược vô hiệu hóa.Tắt Windows Defender
  5. Hoàn thành!Vô hiệu hóa Windows Defener

Video hướng dẫn

5/5 (5 Reviews)
Bài trướcAvast Driver Updater – Cập nhật Driver cho máy tính
Bài tiếp theo[email protected] File Recovery – Phục hồi dữ liệu