Khi bạn đang làm việc trong Excel và có các bảng dữ liệu lớn, hoàn toàn có khả năng nhiều giá trị của bạn có thể bằng 0 và hiển thị trên ô trong Excel. 

Điều này là phổ biến, nhưng nó có thể làm cho bảng tính của bạn khó đọc và điều hướng. Bài viết này không phải thay đổi tất cả các số 0 này và xóa chúng khỏi dữ liệu để dọn dẹp bảng tính.

Thay vào đó, bài viết sẽ hướng dẫn thay đổi cách chúng xuất hiện. Thay vì hiển thị tất cả các số 0 này, chúng ta có thể làm ẩn chúng bằng một tùy chọn đơn giản trong Excel mà trong mất đi dữ liệu. 

Cách nhanh chóng ẩn số 0 trong ô Excel 

1. Mở tệp Excel của bạn có số 0 trông ô

Chúng ta bắt đầu với một tập tin Excel có nhiều ô chứ số 0, mà chúng ta muốn để trống.

Tệp Excel có số không (0) trong ô

2.  Cách Tắt Hiển thị Zeros trong Excel

Bây giờ, hãy chuyển đến tab File trong Excel. Bây giờ, hãy tìm nút Options ở phía bên trái và tiếp tục và nhấp vào nó.

Bây giờ, thay đổi sang tùy chọn Advanced ở phía bên trái. Hãy cuộn xuống. Và ở giữa các tùy chọn này, hãy tiếp tục và tìm hộp có nội dung Show a zero in cells that have zero value. Tùy chọn này kiểm soát cài đặt cho toàn bộ sổ làm việc. Chúng ta cần tiếp tục và bỏ chọn hộp đó và sau đó nhấn OK.

3. Bây giờ Excel sẽ hiển thị các ô có giá trị bằng 0 dưới dạng ô trống

Khi chúng ta quay lại sổ làm việc, bạn có thể thấy rằng tất cả các số 0 hiện đã bị ẩn. Giá trị 0 vẫn ở bên trong ô, nhưng Excel sẽ thay đổi cách hiển thị và xóa các ô đó. Ví dụ, điều này cũng có thể hữu ích trong chế độ xem bảng tổng hợp.

Kết thúc!

Bây giờ bạn đã biết cách ẩn hiện số 0 trong Excel thành 0 rồi để trống khi cần. Tùy chọn này hữu ích để giữ cho các bảng tính dễ đọc hơn và tập trung vào dữ liệu có ý nghĩa của bạn.

5/5 (2 Reviews)
Bài trướcCách chèn hình ảnh vào Excel
Bài tiếp theoCập nhật Windows 11 Insider Preview cho máy không hỗ trợ TPM 2.0